Romanom Krug, nezavrsenim ali poeticki i kompoziciono kompaktnim, Mesa Selimovic se vraca svojoj dominantnoj egzistencijalnoj temi; da li je covekov zivot sudbniski predodredjen i da li je covekova sloboda posledica raznih drustvenih ili metafizickih medjuzavisnosti... U drustvenoj ekspoziciji romana Krug je period takozvanog "real-socijalizma" proleterskog drustva i pobune idealne svesti glavnog junaka Vladimira protiv vladajuce hijerarhije, ideoloskog oportunizma i ideoloske izdaje bivsih revolucionara.

Read also

  • ePub Meša Selimović - Krug ebook free - ePub format [epub, pdf, kindle]
  • Krug ebook
  • 2033 Books Krug ePub download