I alle verdensdeler finner vi et stort antall dyrearter som bare finnes der. Men disse naturparadisene står i fare for å miste sitt rike biologiske mangfold. Bare her i Europa står omkring halvparten av pattedyrene, sommerfuglene, amfibiene, krypdyrene og ferskvannsfiskene i alvorlig fare for å bli utryddet. Hovedtruslene er overbefolkning, ødeleggelse av naturen, avskoging og utvidelse av jordbruk, forurensning, uansvarlig og ulovlig jakt, trafikkdød og de siste par tiårene også klimaendringer. Bli med på denne reisen blant truede dyrearter, slik at vi bedre kan forstå hvordan vi kan stanse denne katastrofale nedgangen i biologisk mangfold.